Sabado, Oktubre 6, 2012

Pormasyon ng Pantig

Ang pantig ay binubuo ng isang salita o bahagi ng isang salita na binibigkas sa pamamagitan ng isang walang bugso ng tinig.

9 na Pormasyon ng Pantig

1. P - (Pantinig)
- pantig na binubuo ng patinig lamang, kaya't tinatawag na payak.

halimbawa:
a-wit
e-le-men-tar-ya

2. KP - (Katinig, Patinig)
- pantig na binubuo ng pantinig na may tambal na katinig sa unahan, kaya't tinatawag na tambal una.

halimbawa:
ma-ta
te-la

3. PK - (Patinig, Katinig)
- pantig na binubuo ng patinig na may tambal na katinig sa hulihan, kaya't tinatawag na tambal huli.

halimbawa:
it-log
am-bon

4. KPK - (Katinig, Patinig, Katinig)
- pantig na binubuo ng patinig na may tambal na katinig sa unahan at sa hulihan, kaya't tinatawag na kabilaan.

halimbawa:
suk-li
tin-da

5. KKP - (Klaster, Patinig)
- pantig na binubuo ng patinig na may tambal na klaster sa unahan.

halimbawa:
tra-ba-ho
bra-so

6. PKK - (Patinig, Klaster)
- pantig na binubuo ng patinig na may tambal klaster sa hulihan.

halimbawa:
ins-pi-ras-yon
eks-per-to

7. KKPK - (Klaster, Patinig, Katinig)
- pantig na binubuo ng patinig na may tambal na klaster sa unahan at katinig sa hulihan.

halimbawa:
plan-tsa
kwad-ra

8. KPKK - (Katinig, Patinig, Klaster)
- pantig na binubuo ng patinig na may tambal na katinig sa unahan at klaster sa hulihan.

halimbawa:
nars
keyk

9. KKPKK - (Klaster, Patinig, Klaster)
- pantig na binubuo ng patinig na may tambal na klaster sa unahan at hulihan.

halimbawa:
tsart
trans-por-tas-yon

1 komento: